ที่มาของเครื่องหมายกรุงเทพมหานคร

เมื่อเทศบาลนครกรุงเทพมหานครรวมกับเทศบาลนครธนบุรี จัดเป็นรูปเทศบาลนครหลวงขึ้น ทางเทศบาลนครหลวงได้จัดตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาเครื่องหมายของเทศบาลนครหลวง คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าความหมายพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ของพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นั้นเป็นความหมายถึงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมยิ่ง สำหรับภาพเครื่องหมายถ้าจะขออนุญาตจำลองจากภาพฝีพระหัตถ์ของพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (ดูภาพประกอบ)ซึ่งได้ทรงทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวาระดิถี 60 พรรษาของพระองค์ อันเป็นภาพช้างเอราวัณทรงเครื่องด้านหน้า (ภาษาช่างเขียนไทย เรียก หน้าอัด) ซึ่งเป็นภาพซึ่งเขียนได้ยากและกอปรด้วยศิลปกรรมยอดเยี่ยมก็จะเหมาะสมยิ่งขึ้น ท่านทายาทได้ทรงอนุมัติให้จำลองภาพไปเป็นเครื่องหมาย เพื่อให้สมเกียรติกับความหมายที่พระองค์ท่านได้ประทานไว้แต่ก่อน เครื่องหมายของเทศบาลนครหลวงจึงมีภาพจำลองจากภาพของพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นหลัก เนื่องจากเป็นภาพลายเส้น จึงได้ใส่ลายก้อนเมฆให้เห็นชัดว่าอยู่บนสวรรค์ เพราะภาพเดิมเป็นภาพสีฟ้าจาง ๆ ซึ่งลายเส้นทำได้ยาก และได้ใช้คำเทศบาลนครหลวงกำกับไว้ และมีเส้นรัศมีห่างรอบ ๆ ทั้งซ้ายและขวาของภาพพระอินทร์ เมื่อคณะปฏิวัติได้ออกประกาศฉบับที่ 335 ให้เทศบาลนครหลวงจัดรูปการปกครองเป็นกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ทำหนังสือถึงประธานกรรมการออกแบบเครื่องหมายว่า จะขอใช้เครื่องหมายเดิมที่ออกให้แก่เทศบาลนครหลวง แต่ขอเปลี่ยนตัวอักษรว่ากรุงเทพมหานคร ทางประธานกรรมการพิจารณาเครื่องหมายไม่ขัดข้อง กรุงเทพมหานครจึงได้ใช้ภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณบนก้อนเมฆแบบด้านตรง จำลองจากภาพฝีพระหัตถ์นี้เป็นเครื่องหมายตั้งแต่นั้นมา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s