วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม

 

เดิมชื่อ “วัดกลางนามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากรัชกาลที่ 1 ทรงแต่งตั้งพระราชคณะฝ่ายรามัญเป็นผู้ดูแล คนทั่วไปจึงเรียกตามภาษามอญว่า “วัดตองปุ” เมื่อสมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงกรีฑาทัพกลับพระนครหลังจากทรงมีชัยในสงคราม 9 ทัพ ทรงทำพิธีสรงน้ำและเปลี่ยนเครื่องทรงตามพระราชพิธีโบราณที่วัดแห่งนี้ก่อนเสด็จเข้าพระบรมมหาราชวัง จึงทรงโปรดฯ ให้บูรณะพระอารามใหม่เมื่อปี 2330 จากนั้นรัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระราชทานนามว่า “วัดชนะสงคราม” พระอุโบสถ เป็นฝีมือช่างวังหน้ารัชกาลที่ 1 หน้าบันตรงปั้นนาคลำยอง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของช่างวังหน้า ด้านหลังผนังอุโบสถและช่องหน้าต่างรวมทั้งคันทวยทำเป็นลายกนกพันรอบ ใบเสมาที่ติดกับผนังโบสถ์เป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ภายในเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ซุ้มประตูด้านนอกเป็นรูปปั้นลายกนก บานประตูด้านในมีภาพเขียนสีบริเวณเฉลียงพระอุโบสถหลังพระประธานเป็นที่บรรจุพระอัฐิพระเจ้าลูกเธอ กรมพระราชวังบวรฯ ทั้ง 5 รัชกาล พระเจดีย์ สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมี 2 องค์เป็นทรงจอมแหอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ ส่วนด้านหลังพระอุโบสถเป็นเจดีย์ทรงกลม 2 องค์ พระพุทธนรสีหจรีโลกเชฏฐ์ ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ทำด้วยปูนปั้นแล้วบุด้วยดีบุกลงรักปิดทองปางมารวิชัย

ที่ฐานชุกชีมีพระพุทธรูปโบราณซึ่งสร้างสมัยเดียวกันประดิษฐานล้อมรอบ 15 องค์

ที่อยู่ ถ.จักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ (662) 281-8244 281-5056 เวลาทำการ: บริเวณวัด: ทุกวัน 5.00-20.00 น. โบสถ์ ทุกวัน 6.00-18.00 น. ค่าธรรมเนียม-ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าธรรมเนียม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s